Jak wygląda montaż pompy głębinowej? Postępowanie krok po kroku


Pracujące maszyny

Pompy głębinowe pozwalają na pobór wody użytkowej z dużych głębokości, nie tylko sprawnie, ale też niezawodnie, bez względu na ilość potrzebnej do zużycia wody. Istotą dobrze działającego urządzenia ssąco-tłoczącego jest jego odpowiedni montaż. Zobaczmy zatem w jaki sposób powinien przebiegać montaż pomp głębinowych?

NA CZYM POLEGA ZAKŁADANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ?

Studnie głębinowe pozwalają na znaczne oszczędności zarówno w gospodarstwach domowych, jak i firmach czy mieszkaniach deweloperskich. Podstawowym zadaniem podczas budowy studni głębinowej, jest zwrócenie uwagi na miejsce odwiertu, właściwe jego przeprowadzenie i odpowiednie przygotowanie pod montaż pompy podłoża. W trakcie prac instalacyjnych należy przeprowadzić montaż kolumny studziennej, żwirowanie i uszczelnianie, a także oczyszczanie dna. W następnej fazie należy ocenić wydajność studni i w odpowiedni sposób dobrać rodzaj pompy głębinowej, która pozwoli na swobodne operowanie wodą według swoich potrzeb.

JAK POWINIEN PRZEBIEGAĆ MONTAŻ POMPY?

Warto wiedzieć, że w przypadku konieczności budowy wanny na głębokości powyżej 30 m oraz poboru wody większej niż 5 m3 na dobę, potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Poprawny zestaw do montażu pompy powinien zawierać zbiornik hydroforowy, pompę głębinową, wyjście trójdrożne, wyłącznik ciśnieniowy, manometr, zawór zwrotny, złączka, głowica do zamknięcia studni.

Czytaj też: Gdzie i kiedy sprawdzają się studnie głębinowe?

Najpierw przystępuje się do nałożenia pompy z zaworem zwrotnym, złączkę, podłączamy rurę zasilającą do pompy i skręcamy głowicę. Dopiero wtedy następuje montaż rury odprowadzającej wodę, który znajduje się w głowicy, umieszczamy pompę i łączymy ją z głowicą pompy, po zamknięciu całego zestawu należy dopilnować podłączenia rury tłoczącej wodę do zbiornika hydroforowego, na którym musi zostać zamontowany manometr, wyłącznik ciśnieniowy oraz wyjście trójdrożne. Dużo uwagi trzeba poświęcić poprawnemu zamocowaniu zbiornika na ścianie i podłączeniu rury PE z wewnętrznymi elementami instalacji.