Gdzie i kiedy sprawdzają się studnie głębinowe?


Wiercenie studnii głębinowej

Budowa studni głębinowej, na przykład na swojej działce jest świetnym pomysłem wtedy, kiedy chce się obniżyć rachunki za pobór wody i istnieje możliwość postawienia konstrukcji tego typu w wybranym przez siebie miejscu. Stanowi dobry wybór zarówno w przypadku osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, którym zależy na wygenerowaniu oszczędności, co będzie miało pozytywny wpływ na kondycję firmy.

Studnię głębinową można wywiercić czy wykopać nawet wtedy, kiedy ma się dostęp do wodociągów. Poszukiwanie wody można przeprowadzić metodą elektrooporową albo po prostu popytać sąsiadów o to, czy dany teren jest w nią zasobny, a jeśli tak, to czy jej poziom ulega wahaniom.

W JAKIM MIEJSCU ZBUDOWAĆ STUDNIĘ GŁĘBINOWĄ?

Studnia głębinowa powinna zostać usytuowana w odpowiednim miejscu, które należy wyznaczyć na podstawie jej planowanej odległości od konkretnych obiektów znajdujących się na tej samej działce. Dobrze, kiedy opisywana studnia głębinowa zostanie zbudowana w odległości co najmniej:

  • 70 m od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie, a także od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych,
  • 50 m od stopy wału nadrzecznego,
  • 30 m od drenażu rozsączającego do gruntu wstępnie oczyszczone ścieki,
  • 15 m od zbiorników na nieczystości,
  • 7,5 m od przydrożnego rowu,
  • 5 m od granicy działki.

Czytaj więcej: Jakie normy powinna spełniać studnia wiercona?

NA CZYM POLEGA BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ?

Mając pewność, że studnia bądź studnie głębinowe mogą powstać na danym obszarze, można przejść do ich budowy. Na początek należy dokładnie wyznaczyć miejsce położenia studni. Później możliwe jest przejście do wykonania odwiertu. Do kolejnych etapów prac należy: montaż kolumny studziennej, żwirowanie i uszczelnianie, oczyszczanie, pomiar wydajności studni wierconej, dobór odpowiedniej pompy oraz zapieczenie studni.