Studnie wiercone

 

Studnie wiercone (zwane także studniami głębinowymi lub rurowymi) buduje się w celu wydobywania wody z głębszych pokładów wodonośnych. Wiercenie studni głębinowej można zrealizować za pomocą jednej z dwóch metod – metody płuczkowej lub metody udarowo-obrotowej.

Nasi specjaliści realizując wiercenie studni głębinowych przestrzegają wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Duża głębokość odwiertu sprawia, że pobierana woda, dzięki braku kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, jest wyjątkowo czysta i ryzyko jej skażenia jest ograniczone do minimum. Z tego względu woda pochodząca z takiego źródła w pierwszej kolejności przeznaczona jest do spożycia.

 

Zalety studni głębinowych dużej średnicy:
  • otwarcie większej ilości szczelin wodonośnych dzięki użyciu wiertła o większej średnicy

  • więcej wody przy tej samej głębokości wiercenia

  • szybszy, stabilniejszy napływ wody do studni

  • dłuższa żywotność studni

  • zmniejszone ryzyko do minimum możliwości zaklinowania pompy

  • większa ilość obsypki żwirowej filtrującej wodę

  • możliwość wykonania prawidłowego odcięcia wód powierzchniowych

  • bezproblemowe serwisowanie studni

  • duży wybór pomp głębinowych

 

Według ustawy „PRAWO WODNE”, właściciel gruntu bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodno-prawnym) ma prawo korzystać z wód głębinowych (podziemnych). Pozwolenie wodno-prawne będzie potrzebne jeśli studnia będzie miała więcej niż 30m głębokości, a pobór wody ze studni większy niż 5m3/dobę.

 

FUNKCJONALNOŚĆ

Funkcjonalność parku maszynowego pozwala zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających inwestycji.

DOŚWIADCZONA KADRA

Doświadczona kadra zapewnia szybkość, bezpieczeństwo i stałą kontrolę jakości wykonywanych usług.

ORYGINALNE MATERIAŁY

Wykorzystywanie oryginalnych materiałów wyłącznie od sprawdzonych producentów.

TRANSPORT

Własny transport zapewnia płynną mobilność oraz niezależność.